Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/caocap/public_html/wp-config.php on line 103

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/caocap/public_html/wp-content/plugins/fixed-toc/frontend/html/class-dom.php on line 98
Bài tập tài chính quốc tế có lời giải 2: Nghiệp vụ quyền chọn - Friend.com.vn

Bài tập tài chính quốc tế có lời giải 2: Nghiệp vụ quyền chọn


Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/caocap/public_html/wp-content/plugins/fixed-toc/frontend/html/class-dom.php on line 98

Bài tập tài chính quốc tế có lời giải 2 – Về nghiệp vụ quyền chọn. Quyền lựa chọn là công cụ tài chính mang lại cho người sở hữu nó có quyền mua hoặc bán (nhưng không bắt buộc phải thực hiện) một số lượng ngoại tệ nhất định với giá đã được thỏa thuận trước trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày ấn định trong tương lai. Quyền lựa chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các bài toán dạng nghiệp vụ này phía dưới đây.

bài tập tài chính quốc tế có lời giải 2
Bài tập tài chính quốc tế có lời giải 2: Nghiệp vụ quyền chọn

Bài tập nghiệp vụ quyền choose

1. Hiểu về nghiệp vụ quyền chọn

Trong nghiệp vụ quyền chọn có 2 đối tượng tham gia giao dịch: người mua quyền và người bán quyền

– Đối với người mua quyền:

  • Quyền chọn tiền tệ trao cho người mua nó quyền chứ không phải nghĩa vụ mua hoặc bán một đồng tiền xác định theo mức giá xác định được thoả thuận ngày hôm nay (còn được gọi là giá thực hiện hay giá giao dịch) trong một thời hạn xác định.
  • Người mua quyền có thể lựa chọn thực hiện quyền vào thời điểm thanh toán hoặc để quyền hết hạn tuỳ thuộc vào sự chênh lệch giữa giá giao ngay trong tương lai và giá thực hiện. –
  • Người mua quyền luôn luôn phải trả phí cho dù có thực hiện quyền hay không. Mức phí này được trả ngay vào thời điểm ký hợp đồng.

– Đối với người bán quyền:

  • Người bán quyền có nghĩa vụ chấp nhận mọi sự lựa chọn của người mua. Đổi lại họ được nhận phí để bù đắp rủi ro.

Nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn

  • Tỷ giá giao ngay
  • Tỷ giá thực hiện
  • Thời gian thực hiện
  • Sự biến động của tỷ giá

Nội dung của quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán

Hình thức lựa chọn: Kiểu Mỹ hay kiểu Châu Âu.

+ Kiểu Châu Âu: chỉ được thực hiện vào ngày đáo hạn.

+ Kiểu Mỹ: có thể thực hiện bất cứ lúc nào trước ngày đáo hạn.

Ví dụ 1: Theo kiểu Mỹ quyền mua 1 triệu EURO với giá USD 0.3EURO từ ngày hôm nay cho đến ngày hết hiệu lực là ngày 20/05/20xx. Quyền chọn bán Châu Âu là bán 10 triệu EURO với giá USD 0.2EURO đúng vào ngày 20/05/20xx.

– Số lượng ngoại tệ mua bán.

– Giá thực hiện: giá mua hay giá bán ngoại tệ khi người mua quyền lựa chọn thực hiện quyền.

– Thời hạn hợp đồng (thời gian đáo hạn).

– Lệ phí quyền lựa chọn(Option Price)

Ví dụ 2: Một công ty ký hợp đồng mua quyền chọn mua 1 triệu USD tại mức giá quyền chọn 130JPY/USD. Người bán hợp đồng thu một khoản phí quyền chọn là 50.000JPY. Nếu hợp đồng đến hạn mà không xảy ra giao dịch thì chỉ có một luồng tiền xảy ra duy nhất đó là khoản phí quyền chọn mà người mua trả cho người bán. Và thu nhập của người bán trong trường hợp này chỉ bằng phí quyền chọn thu được.

Nếu tỷ giá giao ngay là 140JPY/USD, người mua quyết định tiến hành giao dịch lúc đó người bán phải chịu một khoản lỗ là:

– (140 – 130)*1.000.000 +50.000 = – 50.000JPY

=> Đây chính là khoản lãi của người mua quyền chọn.

2. Bài tập tài chính quốc tế có lời giải 2: Xác định số CAD phải bán

Một công ty nhập khẩu Canada phải thanh toán khoản tiền nhập khẩu trị giá 1 triệu USD thời hạn 1 tháng.

Công ty ký hợp đồng mua quyền chọn mua USD/CAD thời hạn 1 tháng với các điều khoản như sau:

– Giá thực hiện 1,2345 CAD

– Phí quyền 0,02 CAD

Giả sử giá giao ngay sau 1 tháng có thể xảy ra các tình huống như sau:

1. USD/CAD = 1,2821

2. USD/CAD = 1,2345 3. USD/CAD = 1,1904

Hỏi trường hợp nào công ty thực hiện quyền, trường hợp nào để quyền hết hạn. Xác định số CAD phải bán trong mỗi trường hợp

BÀI GIẢI

  • Phí quyền = 1.000.000*0,02=20.000 CAD

– Nếu công ty thực hiện quyền, tổng số CAD công ty phải chi ra (bao gồm cả phí) là:

1.000.000*1,2345+20.000=1.254.500 CAD

Trường hợp 1: USD/CAD=1,2821, giá này sẽ áp dụng khi công ty không thực hiện quyền, khi đó tổng số CAD phải chi ra (bao gồm cả phí) là:

1.000.000*1,2821+20.000=1.302.100 CAD > 1.254.500

=> Trường hợp này công ty thực hiện quyền vào thời điểm đáo hạn và số CAD chi ra là 1.254.500

Trường hợp 2: USD/CAD = 1,2345 đúng bằng mức giá thực hiện, do vậy trong trường hợp này công ty thực hiện hợp đồng hay không như nhau và tổng số CAD phải chi ra là 1.254.500 CAD

Trường hợp 3: USD/CAD=1,1904, tổng số CAD phải chi ra (bao gồm cả phí) là:

1.000.000*1,1904+20.000=1.210.400 CAD <1.254.500

=> Trường hợp này công ty không thực hiện quyền vào thời điểm đáo hạn và số CAD chi ra là 1.210.400

3. Bài tập tài chính quốc tế có lời giải 3: Xác định số USD phải bán

Một công ty xuất khẩu Mỹ có khoản phải thu trị giá 100.000 GBP thời hạn 1 tháng.

Công ty ký hợp đồng mua quyền chọn bán GBP/USD thời hạn 1 tháng với các điều khoản như sau:

– Giá thực hiện 1,60 USD

– Phí quyền 0,04 USD

Giả sử giá giao ngay sau 1 tháng có thể xảy ra các tình huống như sau:

1. GBP/USD = 1,58

2. GBP/USD = 1,60

3. GBP/USD = 1,64

Hỏi trường hợp nào công ty thực hiện quyền, trường hợp nào để quyền hết hạn. Xác định số USD mua được trong mỗi trường hợp

BÀI GIẢI

Phí quyền = 100.000*0,04 = 4.000 USD

– Nếu công ty thực hiện quyền, tổng số USD mua được (sau khi trả phí) là:

100.000*1,60 – 4.000=156.000 USD

Trường hợp 1: GBP/USD=1,58, giá này sẽ áp dụng khi công ty không thực hiện quyền, khi đó tổng số USD mua được (sau khi trả phí) là:

100.000*1,58 – 4.000=154.000 USD < 156.000

=>TH này công ty thực hiện quyền vào thời điểm đáo hạn và số USD mua được là 156.000

Trường hợp 2: GBP/USD=1,60 đúng bằng mức giá thực hiện, do vậy trong TH này công ty thực hiện hợp đồng hay không như nhau và tổng số USD mua được là 156.000USD

Trường hợp 3: GBP/USD=1,64, tổng số USD mua được (sau khi trả phí) là:

100.000*1,64 – 4.000=160.000 USD > 156.000

=> Trường hợp này công ty không thực hiện quyền vào thời điểm đáo hạn và số USD mua được là 160.000 USD.

XEM THÊM: Các khoá học kế toán Online tại Việt Hưng

Trên đây các mẫu bài tập tài chính quốc tế có lời giải 2 về dạng nghiệp vụ quyền chọn trường hợp mua và bán hãy cùng Kế toán Việt Hưng đón xem tiếp phần 3 phía sau – Tham gia chọn lựa khoá học chuyên sâu với gần 60 lĩnh vực ngành nghề cùng đội ngũ giáo viên thế mạnh ở nhiều miếng mảng ở kế toán doanh nghiệp & kế toán HCSN.

Originally posted 2021-09-24 03:55:25.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *