Tùy thuộc vào mạng xã hội mà bạn muốn chia sẻ hình ảnh từ VSCO lên Facebook hay Instagram… bạn vẫn có thể chia sẻ 1 hoặc chọn nhiều hình ảnh để đăng cùng lúc.

Sau khi chỉnh sửa ảnh bằng VSCO xong, bạn muốn khoe với bạn bè những tác phẩm mà mình thực hiện. Bạn muốn chia sẻ các bức ảnh đó lên Facebook hoặc Instagram, Twitter… Để chia sẻ hình ảnh trong VSCO, bạn chọn vào hình ảnh bạn muốn chia sẻ bằng cách nhấn vào hình ảnh đó 1 lần. Tiếp theo, bạn chọn vào biểu tượng “chia sẻ” và chọn nơi mà bạn muốn đăng gồm: Facebook, Twitter, Instagram, Email, Google+…