Cách khắc phục sự cố lỗi Windows Installer

Để xác định xem bạn có đang sử dụng tài khoản có quyền quản trị viên hay không, hãy sử dụng một trong các phương thức sau, phÙ hợp với hệ điều hành mà bạn đang chạy.

Windows 7 và Windows Vista

 1. Mở hộp thoại Ngày và Giờ.

  1. Bấm Bắt đầu.

  2. Nhập lệnh sau vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm hoặc hộp Tìm kiếm các chương trình và tệp, sau đó nhấn Enter:

   timedate.cplHộp thoại Ngày và Giờ xuất hiện.Hộp Bắt đầu Tìm kiếm hoặc Tìm kiếm chương trình và tệp - friend.com.vn

 2. Bấm vào Thay đổi ngày và giờ. Khi hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Người dùng xuất hiện, bấm Tiếp tục.Ngày và Giờ - hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Người dùng

 3. Thực hiện một trong các tác vụ sau, tÙy theo điều xảy ra khi bạn bấm Tiếp tục:

  • Nếu máy tính của bạn không nhắc bạn nhập mật khẩu, bạn đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên. Bấm Hủy hai lần để đóng hộp thoại Ngày và Giờ. Bạn đã sẵn sàng khắc phục sự cố Windows Installer.

  • Nếu máy tính của bạn nhắc bạn nhập mật khẩu, bạn chưa đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên.

Windows XP và Windows Server 2003

 1. Mở hộp thoại Ngày và Giờ.

  1. Bấm vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

  2. Nhập lệnh sau vào hộp thoại Chạy, sau đó nhấn OK:

   friend.com.vn Hộp thoại Chạy - friend.com.vn

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau, tÙy thuộc vào kết quả:

  • Nếu hộp thoại Thuộc tính Ngày và Giờ xuất hiện, bạn đã đăng nhập với tư cách quản trị viên. Bấm Hủy để đóng hộp thoại.Hộp thoại Thuộc tính Ngày và Giờ

  • Nếu bạn nhận được thông báo sau, bạn đã không đăng nhập với tư cách quản trị viên: Thông báo thông tin Thuộc tính Ngày và Giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *