Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/caocap/public_html/wp-config.php on line 103

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/caocap/public_html/wp-content/plugins/fixed-toc/frontend/html/class-dom.php on line 98
Xem Báo cáo Tương đồng - Friend.com.vn

Xem Báo cáo Tương đồng


Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/caocap/public_html/wp-content/plugins/fixed-toc/frontend/html/class-dom.php on line 98

Xem Báo cáo Tương đồng

Điểm tương đồng là tỷ lệ của nội dung bài trùng khớp với cơ sở dữ liệu của Turnitin. Báo cáo này không nhằm đánh giá xem bài có nội dung đạo văn hay không. Báo cáo tương đồng cho phép người hướng dẫn dễ dàng tìm ra sự trùng khớp hoặc văn bản tương đồng trong bài tập đã nộp.

Xem Đối chiếu sự Tương đồng

1. Tổng quan Đối chiếu cho bạn chi tiết của mọi sự trùng khớp đã được tìm thấy trong bài. Để xem tổng quan Đối chiếu, nhấp vào điểm tương đồng màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng. Tác vụ này sẽ tô sáng mọi sự trùng khớp trong bài.Xem Báo cáo Tương đồng

2. Mọi sự trùng khớp được hiển thị theo thứ tự giảm dần trong bảng điều khiển bên Tổng quan Đối chiếu.Xem Báo cáo Tương đồng

3. Để truy cập từng sự trùng hợp chi tiết hơn, nhấp mũi tên bên phải từng tỷ lệ.Xem Báo cáo Tương đồng

4. Phân nhỏ Trùng khớp hiển thị toàn bộ các nguồn đã được xác định cho từng đối chiếu sự tương đồng. Để tự xem các nguồn trên bài, nhấp vào bất kỳ nguồn nào trong Phân nhỏ Trùng khớp.Xem Báo cáo Tương đồng

5. Hộp nguồn sẽ xuất hiện trên bài đồng thời lộ ra văn bản trùng khớp đã được xác định. Để đọc toàn bộ nguồn, nhấp vào biểu tượng cuốn sách ở góc trên bên phải của hộp. Bạn cũng có thể truy cập hộp nguồn này từ bài, bằng cách nhấp vào cờ đỏ bên trái của văn bản được tô sáng.

Ghi chú: Nhấp mũi tên trái hoặc phải trong hộp nguồn để di chuyển giữa các nguồn.Xem Báo cáo Tương đồng

6. Bây giờ, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ văn bản nguồn trong bảng điều khiển bên Toàn bộ Văn bản Nguồn, với toàn bộ văn bản trùng khớp có màu đỏ.Xem Báo cáo Tương đồng

Ghi chú: Nhấp vào siêu liên kết nguồn trong hộp nguồn hoặc bảng điều khiển bên để truy cập trang web chứa trùng khớp đó.

Xem Nguồn

Trong bảng điều khiển bên Tất cả các Nguồn , tất cả các nguồn được hiển thị và sắp xếp từ cao nhất tới thấp nhất. Nhấp vào nguồn để lộ ra nguồn trùng khớp trong bài. Bạn có thể xem trong thanh điều hướng ở đầu trang.

1. Để xem toàn bộ các nguồn, nhấp biểu tượng Tất cả các nguồn từ thanh công cụ tương đồng.Xem Báo cáo Tương đồng

2. Toàn bộ các nguồn được hiển thị trong bảng điều khiển bên Tất cả các Nguồn. Danh sách nguồn sẽ được hiển thị theo thứ tự giảm dần.Xem Báo cáo Tương đồng

3. Để xem từng sự trùng khớp trong nguồn đã chọn, dùng các mũi tên điều hướng ở đầu bảng điều khiển bên Tất cả các Nguồn.Xem Báo cáo Tương đồng

Lọc Báo cáo Tương đồng

Tạo Ngoại lệ theo Loại Văn bản

1. Nhấp vào biểu tượng Lọc màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng.Xem Báo cáo Tương đồng

2. Từ bảng điều khiển bên Bộ lọc và Cài đặt, dùng các hộp kiểm để tạo loại trừ trích dẫn và mục lục tham khảo từ báo cáo tương đồng.Xem Báo cáo Tương đồng

3. Nhấp vào Áp dụng Thay đổi để xác nhận thay đổi này. Tác vụ này sẽ tạo báo cáo tương đồng để bao hàm các loại trừ của bạn.Xem Báo cáo Tương đồng

Tạo Loại trừ theo Số

1. Nhấp vào biểu tượng lọc màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng.Xem Báo cáo Tương đồng

2. Từ bảng điều khiển bên Bộ lọc và Cài đặt, dùng hộp radio và hộp văn bản để tạo báo cáo loại trừ. Bạn có thể loại trừ các nguồn ít hơn một số từ nhất định hoặc một tỷ lệ từ nhất định.

Ví dụ: việc lọc theo 10 từ sẽ loại trừ toàn bộ các nguồn có số từ trùng khớp tích lũy ít hơn 10 từ.Xem Báo cáo Tương đồng

3. Nhấp vào Áp dụng Thay đổi để xác nhận sự thay đổi này. Tác vụ này sẽ tạo lại báo cáo tương đồng để bao hàm các loại trừ của bạn.Xem Báo cáo Tương đồng

Đánh dấu Nhiều màu Báo cáo Tương đồng

1. Để áp dụng đánh dấu nhiều màu vào báo cáo tương đồng, nhấp vào biểu tượng Lọc màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng.Xem Báo cáo Tương đồng

2. Từ bảng điều khiển bên Bộ lọc và Cài đặt , dùng hộp kiểm Đánh dấu Nhiều Màu để bật và tắt đánh dấu nhiều màu trong báo cáo tương đồng.Xem Báo cáo Tương đồng

3. Bây giờ, có thể phân biệt nội dung trùng khớp trên bài theo màu sắc cũng như theo số lượng.Xem Báo cáo Tương đồng

Tạo Báo cáo Tương đồng Mới

Nếu bạn tin rằng nội dung có thể đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi (trang web, bài viết trên tạp chí chuyên ngành hoặc thậm chí là bài của học sinh khác), là những nội dung có thể ảnh hưởng tới điểm tương đồng của bài, bạn có thể tạo ra báo cáo tương đồng mới từ bảng điều khiển Bộ lọc và Cài đặt.

1. Nhấp vào biểu tượng Lọc màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng.Xem Báo cáo Tương đồng

2. Từ bảng điều khiển bên Bộ lọc và Cài đặt, nhấp vòa nút Báo cáo Mới để tạo báo cáo mới.Xem Báo cáo Tương đồng

3. Nhấp vào OK để tạo báo cáo mới và thay thế báo cáo trước đó hoặc nhấp vào Hủy để bỏ qua.

Ghi chú: Bạn cần biết rằng chỉ được tạo báo cáo mới nếu bạn có lý do tin rằng nội dung mới đã được thêm vào cơ sở dữ liệu.Xem Báo cáo Tương đồng

Loại trừ Nguồn

Loại trừ Nguồn qua Tổng quan Đối chiếu

1. Để loại trừ nguồn khỏi báo cáo tương đồng bằng bảng điều khiển bên Tổng quan Đối chiếu, nhấp vào điểm tương đồng số màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng. Nếu hiện không hoạt động thì lớp tương đồng sẽ được kích hoạt và đánh dấu tất cả nội dung trùng khớp trên bài.Xem Báo cáo Tương đồng

2. Mọi nội dung trùng khớp sẽ được hiển thị trong bảng điều khiển bên Tổng quan Đối chiếu.Xem Báo cáo Tương đồng

3. Để truy cập từng nội dung trùng khớp chi tiết hơn và loại trừ nguồn, nhấp vào mũi tên bên phải của tỷ lệ tương đồng có liên quan.Xem Báo cáo Tương đồng

4. Ở cuối bảng điều khiển bên Phân nhỏ Trùng khớp, nhấp vào nút Loại trừ Nguồn.

Xem Báo cáo Tương đồng

5. Sử dụng các hộp kiểm để chọn (các) nguồn mà bạn muốn loại trừ khỏi báo cáo tương đồng của bài rồi nhấp vào nút Loại trừ màu đỏ.Xem Báo cáo Tương đồng

Ghi chú: Nhấp vào nút Loại trừ (x) sẽ tính toán lại điểm tương đồng.

Loại trừ Nguồn qua Tất cả các Nguồn

1. Để loại trừ nguồn khỏi báo cáo tương đồng bằng bảng điều khiển bên Tất cả các Nguồn, nhấp vào biểu tượng đồ họa từ thanh công cụ tương đồng. Nếu hiện không hoạt động thì lớp tương đồng sẽ được kích hoạt và đánh dấu tất cả nội dung trùng khớp trên bài.Xem Báo cáo Tương đồng

2. Nhấp vào nút Loại trừ Nguồn ở cuối bảng điều khiển bên Tất cả các Nguồn.Xem Báo cáo Tương đồng

3. Dùng hộp kiểm để chọn các nguồn mà bạn muốn loại trừ khỏi báo cáo tương đồng.Xem Báo cáo Tương đồng

4. Nhấp vào nút Loại trừ (x) màu đỏ ở cuối bảng điều khiển bên Tất cả các Nguồn. Nút này sẽ cung cấp số lượng nguồn mà bạn đã chọn để loại trừ. Cách khác: nhấp vào nút Hủy để xóa lựa chọn.Xem Báo cáo Tương đồng

Ghi chú: Nhấp vào nút Loại trừ (x) sẽ tính toán lại điểm tương đồng.

Xem Nguồn đã được Loại trừ

1. Nhấp vào biểu tượng Loại trừ màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng.Xem Báo cáo Tương đồng

2.

2a. Nếu bạn không loại trừ bất kỳ nguồn nào từ thanh công cụ tương đồng, bảng điều khiển bên Các Nguồn được Loại trừ sẽ cho biết Không có nguồn nào được loại trừ khỏi báo cáo này.Xem Báo cáo Tương đồng

2b. Nếu bạn đã loại trừ các nguồn khỏi báo cáo tương đồng thì bạn có thể tìm thấy danh sách các nguồn được loại trừ trong bảng điều khiển bên Các nguồn được Loại trừ.Xem Báo cáo Tương đồng

3.

3a. Để khôi phục chỉ một số các nguồn được loại trừ, dùng hộp kiểm để chọn nguồn phù hợp. Nhấp vào nút Khôi phục để tiếp tục.

3b. Để khôi phục toàn bộ các nguồn được loại trừ, nhấp vào nút Khôi phục Tất cả.

Ghi chú: Bạn không cần làm mới báo cáo tương đồng để xem các nguồn được khôi phục.

Originally posted 2021-09-20 07:49:56.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *