Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/caocap/public_html/wp-config.php on line 103
Thế nào là vi phạm bản quyền? Xử phạt ra sao khi vi phạm bản quyền? - Friend.com.vn

Thế nào là vi phạm bản quyền? Xử phạt ra sao khi vi phạm bản quyền?

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trước mắt của mình, các nhà lãnh đạo cấp cao APEC nên thống nhất tại SOM II nhằm phát triển các đóng góp hoàn chỉnh cho các Bộ trưởng thương mại, Cuộc họp các Thủ tướng APEC và các nhà lãnh đạo đã tán thành và bắt đầu thực hiện trong năm nay nhằm đẩy lùi nạn buôn bán hàng giả, hàng đánh cắp bản quyền và đánh cắp bản quyền trên mạng, đồng thời tăng cường hợp tác và xây dựng năng lực.

Sáng kiến tập trung vào bốn lĩnh vực của chống hàng giả và vi phạm bản quyền: 1. Ngăn chặn nạn buôn bán hàng giả và hàng hoá bị đánh cắp bản quyền; 2. Giảm nạn đánh cắp bản quyền trên mạng; 3. tăng cường hợp tác và chặn đứng nạn vi phạm bản quyền buôn bán hàng giả; 4. tăng cường việc xây dựng năng lực và củng cố việc thực hiện chống buôn bán hàng giả và đánh cắp bản quyền. Sự tham gia đóng góp của lĩnh vực tư nhân và các bên hữu quan khác là một đóng góp quan trọng.

SÁNG KIẾN CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ VI PHẠM BẢN QUYỀN

APEC là một trong các khu vực kinh tế năng động nhất của thế giới. Các sáng tạo và ý tưởng đã thúc đẩy triển vọng đang lên trong vùng, và cần thiết cho việc tiếp tục theo đuổi xu hướng trước mắt. Buôn bán hàng giả và hàng vi phạm bản quyền, sử dụng Internet cho các mục đích này mang tính khu vực. Nó đe doạ sự sáng tạo trong khu vực chúng ta, tính cạnh tranh thương mại, đặc biệt là các nhà kinh doanh nhỏ cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe và an ninh của cộng đồng.

Các thủ tướng đã nhất trí tại Santiago vào tháng 11 về “ tầm quan trọng của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiệu và cơ chế thực thi, cũng như các đóng góp của họ nhằm xúc tiến đầu tư, sáng tạo và tăng trưởng kinh tế… và nhu cầu xây dựng Chiến dịch tổng thể của APEC về quyền sở hữu trí tuệ năm 2008, bao gồm ngăn chặn và đẩy lùi nạn vi phạm bản quyền, buôn bán hàng giả và hàng vi phạm bản quyền, đánh cắp trên mạng và tăng cường hợp tác và xây dựng năng lực.” Các nhà lãnh đạo đã thống nhất Bản tuyên bố chính thức, nêu rõ “ sự bảo hộ chặt chẽ và thực thi của hiệu quả về quyền sở hữu trí tuệ sẽ thúc góp phần vào việc phát triển đầu tư, sáng tạo và tăng trưởng kinh tế” và “hoan nghênh hoạt động của APEC trong Chiến dịch tổng thể của APEC về quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích hơn nữa sự tiến bộ trong năm 2008.”

Nhằm thực hiện các công việc sắp tới, các quan chức cấp cao APEC nên thống nhất SOM I nhằm phát triển tổng thể các đóng góp của các Bộ trưởng chịu trách nhiệm về thương mại (MRT), cuộc họp các thủ tướng APEC (AMM) và các nhà lãnh đạo để thống nhất và bắt đầu thực hiện vào năm nay nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nạn vi phạm bản quyền, buôn bán hàng giả và hàng vi phạm bản quyền, đánh cắp trên mạng và tăng cường hợp tác và xây dựng năng lực.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số: 1900.6162

Youtube video

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi: 1900.6162

Ngăn chặn và đẩy lùi nạn vi phạm bản quyền, buôn bán hàng giả và hàng vi phạm bản quyền

Mục tiêu: Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nạn vi phạm bản quyền, buôn bán hàng giả và hàng vi phạm bản quyền đồng thời đấu tranh có hiệu quả để chống lại mạng lưới xuyên quốc gia chuyên sản xuất và vận chuyển các loại hàng hoá đó qua cửa khẩu lớn hoạt động có hiệu quả và cá nhân hay các biện pháp thực thi tội phạm sở hữu trí tuệ đồng thời tạo thuận lợi cho luật pháp thương mại.

Khuyến nghị:

– Phát triển các hướng dẫn về chuẩn của APEC cho các nhà lãnh đạo có năng lực của các nước thành viên để kiểm tra, tạm dừng, xử lý và tiêu hủy hàng hoá và vật dụng sử dụng trong các trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng giả và hàng vi phạm bản quyền. Các thành viên cá nhân nên chọn lựa để sử dụng các hướng dẫn có liên quan đến các hình thức khác nhau của hàng giả.

– Thảo luận các nỗ lực của các nền kinh tế nhằm đảm bảo rằng các kênh cung cấp không có hàng hoá ăn cắp bản quyền hay hàng giả và cùng xây dựng Hướng dẫn chuẩn trong khu vực.

– Xác định rõ và báo cáo từng bước thực hiện Các thông lệ hiệu quả APEC 2003 về các quy định liên quan đến sản xuất đĩa quang học trong cơ chế luật pháp các nền kinh tế.

4. Sáng kiến ngăn chặn nặn ăn cắp trên mạng

Mục tiêu: Nỗ lực nhằm xây dựng thành công cơ chế luật pháp thích hợp và hệ thống thực thi để xoá bỏ nạn ăn cắp trên mạng, đảm bảo rằng Internet và thương mại điện tử không được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc buôn bán hàng giả.

Khuyến nghị:

– Phát triển hướng dẫn chuẩn trong APEC nhằm bảo vệ các bản copy không đăng ký dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả hình thức kỹ thuật số, nhằm phù hợp với Công ước Bơn, Hiệp ước Bản quyền WIPO và Hiệp ước Ngữ âm và biểu diễn WIPO.

– Phát triển hướng dẫn chuẩn APEC nhằm ngăn chặn việc buôn bán hàng giả bằng Internet.

5. Tăng cường hợp tác nhằm chặn đứng việc làm giả hàng hoá và đánh cắp bản quyền

Mục tiêu: Chống lại việc làm giả, đánh cắp và mạng lưới đánh cắp bản quyền trên mạng, bao gồm các mạng lưới xuyên quốc gia bằng cách tăng cường thông tin về hoạt động và tạo thuận lợi cho đầu mối thông tin về các vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ (IPR) giữa hải quan các nền kinh tế APEC và các cơ quan hành pháp.

Khuyến nghị:

– Xác định các đầu mối hành pháp và hải quan từ mỗi nền kinh tế sử dụng hướng dẫn chuẩn đính kèm tại phụ lục 1. Các đầu mối từ mỗi nền kinh tế có thể là một cơ quan hay các nhân trong cơ quan, có chức năng hoạt động và chuyên môn trong việc điều tra và xử lý các vi phạm bản quyền.

Tăng cường xây dựng năng lực nhằm củng cố công cuộc chống hàng giả và đánh cắp bản quyền.

Mục tiêu: Củng cố năng lực các nền kinh tế nhằm phát triển và quản lý hệ thống thực thi chống hàng giả và đánh cắp bản quyền; hỗ trợ các nền kinh tế thúc đẩy và tăng cường nhận thức của người dân về các phương hại mà hàng giả và hàng đánh cắp bản quyền gây ra đối với phúc lợi kinh tế, sức khỏe và an ninh; đồng thời tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc chống lại các hoạt động làm giả và đánh cắp bản quyền.

Khuyến nghị:

– Phát triển hướng dẫn chuẩn APEC để có được các chiến dịch nhận thức trong dân chúng về IPR có hiệu quả từ đó các nền kinh tế có thể thay đổi một cách phù hợp để đạt được các nhu cầu cụ thể và các tình huống của mình, phác thảo, không kể những cái khác, về các kết quả và các bài học đúc rút từ các chiến dịch nhận thức trong dân chúng mà một vài nền kinh tế APEC đang sử dụng để thông báo cho dân chúng của mình về tầm quan trọng của bảo hộ và thực thi IPR .

– Tạo một trang web ở mỗi nền kinh tế để tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh và cá nhân những thông tin về thực tế cơ bản về các cơ chế hiện hành và các thủ tục cần thiết để đảm bảo và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế đó và các đầu mối liên lạc về các thông tin tương tự trong nền kinh tế khác, đó có thể là một hình ảnh của Trung tâm dịch vụ IPR APEC.

– Tổ chức các cuộc hội thảo đào tạo về thực thi và các hoạt động khác vì việc đào tạo các nhân viên và sự tiến bộ trong dân chúng là một cấu phần quan trọng trong việc tăng cường cơ chế IPR.

Một vài ví dụ về các ý tưởng chiến dịch nhận thức cộng đồng, các website và các đường dây nóng, các cuộc hội thảo đào tạo thực thi và các hình thức khác đính kèm trong phụ lục 2.

Đóng góp của lĩnh vực tư nhân

Các chuyên viên cấp cao của APEC sẽ tìm kiếm sự đóng góp và tham gia, như sự ủng hộ từ lĩnh vực tư nhân và các bên có liên quan, ví dụ Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) về việc giúp đỡ xác định chính phủ hoạt động hiệu quả và các thông lệ kinh doanh trong việc hạn chế làm giả hàng hoá và đánh cắp bản quyền.

(MKLAW FIRM sưu tầm & biên bập)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *